Storno podmínky

  • Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 21 dnů před ohlášeným příjezdem.
  • Při zrušení rezervace 13 – 10  dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
  • Při zrušení rezervace 9 – 5 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 40% z celkové ceny pobytu.
  • Při zrušení rezervace 4 – 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
  • Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
    Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.

Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.